IO1 – Practices collection of digitally mediated youth engagement for GLAMs during the pandemic. – The GLAMers Project

IO1 – Practices collection of digitally mediated youth engagement for GLAMs during the pandemic.

IO1: Serija slučajeva digitalno posredovanog angažmana mladih za GLAM-ove tijekom pandemije

Cilj
Rezultat 1 za cilj ima pružiti zbirku slučajeva korištenja (u otvorenom pristupu, atraktivnom formatu) koji su razvili GLAM-ovi u Europi tijekom pandemije kao prikaz konkretnih primjera angažmana mladih u bavljenju njihovim uobičajenim aktivnostima i njihovoj društvenoj / kulturnoj vrijednosti. Krajnji cilj O1 je pojačati prenosivost stručnosti i povećati reprodukciju slučajeva ostalih GLAM dionika. Izazovi i mogućnosti pristupa obrađivat će se kroz predviđenu anketu i intervjue, što će dovesti do konačnih prijedloga za njihovo rješavanje.

O1 struktura
Rezultat 1 započinje paneuropskim istraživanjem provedenim o provedenim aktivnostima sudjelovanja mladih tijekom COVID-19 u GLAM sektoru (O1A1). Bit će proširen i obogaćen anketom i intervjuima s ključnim akterima u GLAM sektoru koji su u svojim institucijama implementirali aktivnosti poboljšane od strane građana / mladih kao načina prepoznavanja ključnih izazova i prilika vezanih uz uključivanje mladih u GLAM aktivnosti (O1A2). Izvršit će se analiza podataka, uz stručnu provjeru (O1A3). To će dovesti do objavljivanja izvještaja u atraktivnom obliku formatu, u modalitetu punog otvorenog pristupa (CC BY 4.0). A5 infografike nadopunjuju O1 nudeći atraktivan, sintetički izgled ključnih nalaza.


Infographic in Croatian

Publication

Infographic in English

Infographic in Greek

Infographic in French

Partneri u projektuProjekt GLAMers financiran je iz programa Europske unije Erasmus +. Ova web stranica i sav njezin sadržaj predstavljaju stavove samo njezina autora. Europska komisija ne smatra se odgovornom za bilo kakvu upotrebu informacija sadržanih u njoj.

[Broj projekta: 2020-1-CY02-KA227-YOU-002022]