IO2 – Training opportunities for GLAMs to leverage their digital transformation through youth participation. – The GLAMers Project

IO2 – Training opportunities for GLAMs to leverage their digital transformation through youth participation.

IO2: Mogućnosti treninga za GLAM-ove kako bi iskoristili svoju digitalnu transformaciju kroz sudjelovanje mladih.

Rezultat 2 ima za cilj stvoriti smjernice i ponuditi praktičnu obuku u korist GLAM-ova u njihovim procesima i rezultatima digitalne transformacije kroz sudjelovanje mladih. Drugim riječima, rezultat 2 prevest će rezultate O1 u niz korisnih savjeta, kao i u mogućnosti osposobljavanja za GLAM-ove i dionike sektora mladih, kao sredstvo za osiguranje prenosivosti znanja i bolju povezanost sa potrebama ciljnih skupina.
Rezultat 2 inovacija leži u prilagođenim savjetima i obuci koji se nude izravno našim ciljnim skupinama, a to su GLAM-ovi i dionici organizacija mladih. Osim objavljivanja analize otvorenog pristupa, konzorcij ulaže u osposobljavanje dionika zaduženih za provedbu aktivnosti u korist njihovog GLAM-a ili konteksta mladih.

Partneri u projektuProjekt GLAMers financiran je iz programa Europske unije Erasmus +. Ova web stranica i sav njezin sadržaj predstavljaju stavove samo njezina autora. Europska komisija ne smatra se odgovornom za bilo kakvu upotrebu informacija sadržanih u njoj.

[Broj projekta: 2020-1-CY02-KA227-YOU-002022]