Advisory Board – The GLAMers Project

Advisory Board

Savjetodavni odbor

Michael Peter Edson

Michael Peter Edson je strateg, savjetnik i idejni čelnik digitalne transformacije u kulturnom sektoru. Michael je bio direktor strategije za web i nove medije u instituciji Smithsonian, najvećem svjetskom muzeju i istraživačkom kompleksu, i suosnivač Muzeja Ujedinjenih naroda – UN Live, novonastale institucije osmišljene ka poticanju globalne promjene odozdo prema gore u smislu načela „misli globalno, djeluj lokalno”.

Social Networks:

Jasper Visser

Jasper Visser zalaže se za bolji i održiviji svijet kroz pripovijedanje priča, te angažman u poticanju umjetnosti i kulture u zajednici. Kao strateški savjetnik i voditelj, pomaže organizacijama da ispričaju svoju priču. Jasper povezuje ideje i ljude, potičući entuzijazam i energiju oko uzroka i olakšava procese zajedništva i zajedničkog stvaranja. Kombinira pozadinu održivog razvoja i međunarodnih odnosa s bogatim međunarodnim iskustvom u kulturnom sektoru.
Jasper je radio za Svjetsku banku, Europski parlament, Međunarodnu federaciju knjižničnih udruga i institucija, Muzej prirode i Nacionalni centar umjetnosti u Kanadi, razne nevladine organizacije i organizacije civilnog društva. Jasper je koautor knjige Quantum Culture, suradnik u kreiranju Card for Culture i Digital Engagement Framework te bloger za Muzej budućnosti. Jasper je partner u savjetodavnom butiku VISSCH + STAM i direktor projekta Stichting 2030.

www.visschstam.com

www.stichting2030.nl

Social Networks:

LinkedIn: nl.linkedin.com/in/jaspervisser1982

@jaspervisser

Trilce Navarrete

Naslov: predavač ekonomije kulture na Erasmus School of History, Culture and Communication, Erasmus University Rotterdam, Nizozemska.
Trilce Navarrete je specijalistica za ekonomske i povijesne oblike digitalne baštine. Njezin rad povezuje ekonomsku teoriju, baštinu i informacijske znanosti kako bi podržao razumijevanje proizvodnje, distribucije i potrošnje digitalne baštine. DoprinIjela je stvaranju europske statistike digitalne baštine (ENUMERATE), savjetnica je u Europskoj skupini muzejske statistike (EGMUS), bila je uključena u nekoliko europskih projekata povezanih s ekonomijom digitalne baštine i bila je savjetnica za stvaranje i evaluaciju (nacionalne) digitalne infrastrukture. Njezino je istraživanje usmjereno je ka razumijevanju procesa (ponovne) uporabe baštinskih materijala i njihove uloge u prijenosu znanja kroz vrijeme.

Social Networks:

Twitter: https://twitter.com/TrilceNavarrete

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/trilcenavarrete/

Website https://trilcenavarrete.com/

Google Scholar Citations List: https://scholar.google.com/citations?user=sJ0HsQcAAAAJ&hl=en

Laura Carlini Fanfogna

Laura Carlini Fanfogna od svibnja 2017. direktorica je Službe muzeja i knjižnica grada Trsta, gdje je i rođena. Prije toga bila je direktorica institucije Bologna Musei u gradu Bologni (2015.-2016.) i direktorica Muzeja i službe za kulturnu baštinu pri Institutu za kulturnu baštinu regije Emilia-Romagna. Također je predavala Menadžment vizualnih umjetnosti na Sveučilištu u Bologni, a bila je i profesorica na Sveučilištu Ferrara, Sveučilištu Macerata i Institutu Svjetske banke.

 Email: laura.carlini.fanfogna@comune.trieste.itWebpage: https://www.comune.trieste.it/-/carlini_fanfogna_laura

Facebook: https://www.facebook.com/laura.carlini.338

Marie-Véronique Leroi

Marie-Véronique Leroi
Marie-Véronique Leroi voditeljica je projekata u Odjelu za digitalnu transformaciju kulturnih politika i upravljanje podacima (Service for Digital) u Ministarstvu kulture Francuske. Odgovorna je za strategiju podataka te ima predznanje o lingvistici i obradi prirodnog jezika (NLP).

Koordinirala je francusko sudjelovanje u europskim projektima Athena, Linked Heritage i AthenaPlus, a posebno je bila zadužena za koordinaciju radnih skupina posvećenih višejezičnosti (2008. do 2015.). Sada je odgovorna za ažuriranje i provedbu nacionalne strategije na semantičkom webu za kulturne podatke. Također prati i koordinira francusko sudjelovanje u Europeani. Predstavnica je Francuske u stručnoj skupini DCHE Europske komisije.

Projekt GLAMers financiran je iz programa Europske unije Erasmus +. Ova web stranica i sav njezin sadržaj predstavljaju stavove samo njezina autora. Europska komisija ne smatra se odgovornom za bilo kakvu upotrebu informacija sadržanih u njoj.

[Broj projekta: 2020-1-CY02-KA227-YOU-002022]