Partners – The GLAMers Project

Partners

Οι εταίροι


Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) ιδρύθηκε δια νόμου το 2004 και δέχθηκε τους πρώτους του φοιτητές το 2007. Με σκοπιά στην εφαρμοσμένη έρευνα, το Πανεπιστήμιο φιλοδοξεί να μεταμορφωθεί σε πυλώνα υποστήριξης του κράτους και της κοινωνίας στις προσπάθειές τους να αντιμετωπίζουν ζητήματα, καλύπτοντας όλους τους τομείς της επιστήμης και της τεχνολογίας. Η συμμετοχή του ΤΕΠΑΚ στην έρευνα αναγνωρίστηκε από το γεγονός ότι τα τελευταία τέσσερα χρόνια έλαβε χρηματοδότηση περισσότερων από 30 εκατομμύριων ευρώ. Σε αυτό το έργο, το ΤΕΠΑΚ ασχολείται με ένα εργαστήριο και ένα ερευνητικό κέντρο. Το Εργαστήριο Έρευνας Ψηφιακής Κληρονομιάς (DHRLab), που ιδρύθηκε το 2013, είναι υπεύθυνο για την ψηφιακή και ολιστική αρχειοθέτηση των Αντικειμένων Πολιτιστικής Κληρονομιάς, καθώς και για όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με την Πολιτική της ΕΕ και της Κύπρου για την ΨΠΚ. Επιπλέον, το εργαστήριο δραστηριοποιείται ιδιαίτερα στην Τρισδιάστατη Ανακατασκευή και στην ΜΠΙΚ με ιδιαίτερη έμφαση στη σημασιολογία και τη συμβολική αναπαράσταση.
Ιστότοπος: www.cut.ac.cy
www.digitalheritagelab.eu


To Michael Culture AISBL (MCA) είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που δημιουργήθηκε το 2007. Το MCA ανήκει στο δίκτυο Πολιτιστικής Κληρονομιάς και έχει αφιερωθεί στην αξιοποίηση της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς. Το MCA συγκεντρώνει μέλη και ειδήμονες από περισσότερα από 150 πολιτιστικά ιδρύματα, ιδιωτικά και δημόσια – Μουσεία, βιβλιοθήκες, εθνικά Αρχεία, ερευνητικά κέντρα – υπουργεία πολιτισμού από την Ευρώπη, από 22 χώρες της ΕΕ και πέραν αυτών, πολλά εκ των οποίων εκπροσωπούν πολιτιστικούς φορείς σε εθνικό επίπεδο. Το MCA στοχεύει στην προώθηση της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς μέσω της ψηφιοποίησης και της διάδοσής της σε ένα ευρωπαϊκό και παγκόσμιο κοινό και στην ενίσχυση του δικτύου των ευρωπαϊκών επαγγελματιών που εργάζονται στην ψηφιακή πολιτιστική κληρονομιά.

Ιστότοπος: www.michael-culture.eu


Το Citizens In Power (CIP) είναι ένας ανεξάρτητος μη κερδοσκοπικός, μη κυβερνητικός οργανισμός. Το CIP στοχεύει στην ανάπτυξη διαφορετικών κλάδων της επιχειρηματικότητας, της εκπαίδευσης και του δημοκρατικού διαλόγου στην Κύπρο και στο εξωτερικό. Για την επίτευξη αυτών των στόχων, το CIP έχει δημιουργήσει μια συνεχή συνεργασία με την πλειοψηφία των κυπριακών κορυφαίων πανεπιστημίων, ΜΚΟ και ερευνητικών οργανισμών στην Κύπρο, ειδικά για την ανάπτυξη καινοτόμων έργων και διεθνών εκπαιδευτικών προγραμάτων ή σεμιναρίων καθώς και για την ανάπτυξη παιδαγωγικού εκπαιδευτικού υλικού, χρησιμοποιώντας κυρίως διαδικτυακές πλατφόρμες και άλλες τεχνολογικές καινοτομίες.

Ιστότοπος: www.citizensinpower.org


Η Web2Learn είναι εταιρεία που ειδικεύεται στην ψηφιακή μάθηση και την επαγγελματική κατάρτιση, με έμφαση στην ανοικτότητα και στην κοινωνική δικτύωση. Η ανοικτότητα σχετίζεται με τις πιο πρόσφατες τάσεις στην εκπαίδευση, την επιστήμη και την επαγγελματική ανάπτυξη, οι οποίες απαιτούν περισσότερη συνεργασία και την ανταλλαγή ευκαιριών μέσω της δημιουργίας ανοιχτού περιεχομένου και της διανομής του με ηθικό και διάφανο τρόπο. Η κοινωνική δικτύωση σχετίζεται με την ψηφιακά ενισχυμένη κοινωνική δικτύωση και την αξία των συμμετοχικών πρακτικών, φιλικών προς το χρήστη, που προκύπτουν μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και των εφαρμογών παιχνιδιών, από τη σκοπιά της μάθησης και της κατάρτισης. Όσον αφορά την ανοιχτή και κοινωνική μάθηση στον πολιτιστικό και δημιουργικό τομέα, η Web2Learn συμβάλλει με την εξειδίκευση σε πρωτοβουλίες που ασχολούνται με την ενίσχυση των ευκαιριών μάθησης για τη συμμετοχή του κοινού σε πολιτιστικές δραστηριότητες.

Ιστότοπος: www.web2learn.eu


Το Μουσείο Τεχνών και Χειροτεχνίας ιδρύθηκε το 1880 με πρωτοβουλία του Συλλόγου Τεχνών και του τότε προέδρου του, Izidor Kršnjavi, και ήταν ένα από τα πρώτα ιδρύματα αυτού του είδους στην Ευρώπη. Τα έργα του Μουσείου είχαν δημιουργηθεί αρκετά χρόνια πριν από την κατασκευή του Μουσείου. Το Μουσείο διαθέτει εκατοντάδες χιλιάδες έργα καλών και εφαρμοσμένων τεχνών, που προέρχονται από τον 14ο έως τον 21ο αιώνα, οργανωμένα σε διάφορες συλλογές: έπιπλα, γυαλί, μέταλλο, κεραμικά, γλυπτική, ζωγραφική , γραφική τέχνη κ.λπ. Στη δομή των τμημάτων του μουσείου, ένας σημαντικός ρόλος αναλαμβάνεται από τα εργαστήρια αποκατάστασης, τα οποία ασχολούνται ενδελεχώς με την προληπτική προστασία, συντήρηση και αποκατάσταση των μουσειακών έργων. Το εκπαιδευτικό τμήμα φροντίζει για την εκπλήρωση των προγραμματικών στόχων του Μουσείου με σεβασμό στην επικοινωνία με το κοινό και την ενθάρρυνση της δημιουργικότητας.

Ιστότοπος: www.muo.hr


Το έργο GLAMers χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus + της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτός ο ιστότοπος και όλα τα περιεχόμενά του αντικατοπτρίζουν μόνο τις απόψεις του συγγραφέα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτόν.

[Αριθμός έργου : 2020-1-CY02-KA227-YOU-002022]